Nosework #2

IMG_0477

Tréning noseworku – kurz 2015

Ako trénujeme nosework?

Ideálnou sa ukázala metóda pozitívneho upevňovania. Nátlakom pri samostatnej práci psa človek nič nedosiahne. Pre „zasvätených“ využívame presne vyváženú zmes „shapingu a Pavlova“. Neučíme psa hľadať potravu, odmenu si „odpracuje“. Vďaka tejto metóde pod správnym vedením každý pes s nadšením prepadne vášni pre nosework.

Nejde o tvrdú nudnú drinu, podstatné v tréningu je množstvo hier, ktoré zábavnou formou človeka a jeho psa posunú k úspechom.

Čo vlastne pes hľadá?

V USA sú to prírodné silice sladkej brezy, anízu, klinčeka… V Čechách kvôli ľahkej dostupnosti v klube noseworku určili ako cieľové pachy škoricu a pomarančovú kôru. Keďže breza v Európe dostupná nie je, budeme využívať silice klinčeka, anízu, mäty i škoricu, aby slovenské noseworkové tímy v prípade záujmu mohli trénovať či skladať skúšky aj v ČR.

Kde a ako pes pachy hľadá?

kontajnéry – základom je rozlišovanie pachu: je možné medzi rovnakými predmetmi, z ktorých jeden obsahuje hľadaný pach, medzi ľuďmi, rôznymi predmetmi vo viditeľne ohraničenom priestore

– po zvládnutí základu prichádzajú na rad rôzne noseworkové elementy / prvky určované rozličným prostredím:

interiéry / vnútorné priestory budov ako obytné miestnosti, sklady, predajne, dielne, garáže…

exteriéry / vonkajšie priestory ako dvory, ihriská, parkoviská, ulice, trávniky, záhrady, parky, nábrežia,skládky, lúky…

vozidlá / všetko, čo má kolesá, ako osobné či nákladné autá, hospodárske stroje, motocykle…

Pes, ktorý zvládne jeden zdroj jedného pachu, sa učí vyhľadávať ďalšie pachy, viac úkrytov naraz, zvyšuje sa náročnosť prostredia, úkryty sú v rôznych výškach, dostupné i nedostupné…

Čo musí pes ovládať aby sa mohol venovať noseworku?

Vôbec nič, nepotrebuje k tréningu žiadny predchádzajúci výcvik, nevadí, ak nemá zvládnutú poslušnosť, či za sebou nejaký psí šport, nezáleží na veku, plemene, veľkosti či povahe…

IMG_0478

Zaujalo vás to? Chcete nosework skúsiť?

kontaktujte nás…