kurz „Reaktívny pes“

Reaktívny pes

Čo rozumieme pod pojmom reaktivita psa?

Správanie, ktoré majiteľ považuje napríklad za nebezpečné či nevhodné, obťažujúce, nezlučiteľné s bežným životným štýlom, či s očakávaniami v tréningu…

Reaktívny pes môže mať obrovskú škálu prejavov správania – strach, apatia, neschopnosť vnímať majiteľa v preňho rušivom prostredí, agresivita na psov či ľudí, prípadne nadmerná hyperaktivita, atď…

Toto správanie psa majiteľovi prináša mnoho stresu do života, či už z dôvodu nenaplnenia cieľov v tréningu a psích športoch, alebo pocitu odlúčenia od psíčkárskej komunity, každodenných obáv z reakcií psa na okolie a podobne.

Mnohí majitelia reaktívcov sa cítia odsudzovaní okolím, keďže prevláda laický názor, že oni sú zodpovední za správanie svojho psa. Nie vždy je to pravda.

Psi majú rôzny temperament, začiatky u chovateľa, zážitky či získané skúsenosti, na základe ktorých sa správajú a reagujú.

Je to možné zmeniť? Áno. Tak, ako v tréningu učíme psov napríklad chôdzu pri nohe, beh cez prekážky či iné cviky, dokážeme naučiť psa vhodnejšiemu správaniu aj v prípade reaktivity.

Mnohí ľudia majú tendenciu sa vyhýbať situáciám, kde k reaktivite dochádza, ale položme si otázku, či to psa pripraví na bežný život?

Kurz reaktívneho psa je postavený na tzv. pozitívnom upevňovaní v tréningu, kde si pes pod vedením majiteľa zdanlivo sám hľadá vhodné riešenia. Je to najefektívnejší systém učenia sa novému správaniu. V tréningu sa podmienky nastavia tak, aby pes mal šancu ukázať aspoň náznak vhodného pokojného správania, ktoré majiteľ zachytáva, označuje a odmeňuje. Majiteľ sa naučí pozorovať reč tela svojho psa, správne reagovať, a postupne psa privykať na situácie, ktoré predtým nedokázal zvládnuť. Žiadne tresty, korekcie, všetko s ohľadom na psychickú pohodu psa. Využívame vedecké poznatky z etológie, teórie učenia zvierat, pravidelne sa vzdelávame.

Nebudeme sa hrať na „zaklínačov“, neexistujú rýchle trvalé riešenia, no v postupných krokoch psa pripravíme tak, aby s ním majiteľ mohol žiť život bez stresu.

 

Kurz „Reaktívny pes“ 

 • predchádza mu podrobný dotazník a pohovor o reaktivite psa
 • mali by ste dôkladne poznať zdravotný stav psa, aby sa vylúčili fyziologické príčiny reaktivity
 • 10-týždňový kurz
 • 50-minútové praktické lekcie raz týždenne
 • teoretická časť elektronickou formou
 • cena lekcie 10 eur (100 eur / kurz )
 • pred začatím kurzu do je nutné zaplatiť zálohu 40 eur
 • zbytok kurzovného 60 eur je nutné uhradiť do mesiaca od začatia kurzu
 • v prípade zrušenia účasti na kurze : záloha je vratná jedine v prípade, že sú čakajúci náhradníci, inak si účastník hľadá za seba náhradu sám
 • tréning hárajúcich súk je možný len individuálne – po dohode s trénerom
 • psi na tréningu musia byť bez príznakov infekčných ochorení, s platným očkovaním (očkovací preukaz alebo europas)
 • v týždni pred začatím kurzu dostane účastník mailom potrebné technické informácie k výbave na tréningu

ako prvé:

prosím vyplňte nasledovný dotazník reaktívneho psa:

(je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky)

Dotazník reaktívneho psa / Rainbowhill.sk

 

prihlasovanie:

Prihláška – kurzy 2017 

termín začiatku, či možnosti okamžitého prihlásenia sa na kurz vám upresníme mailom, kontaktujte nás:

Anna Lacková : rainbowhill.sk@gmail.com

 

Pridaj komentár