kurz „Nosework – základy“

Tréning noseworku – kurz Nosework – základy

Ako trénujeme nosework?

Ideálnou sa ukázala metóda pozitívneho upevňovania. Nátlakom pri samostatnej práci psa človek nič nedosiahne. Pre “zasvätených” využívame presne vyváženú zmes “shapingu a Pavlova”. Neučíme psa hľadať potravu, odmenu si “odpracuje”. Vďaka tejto metóde pod správnym vedením každý pes s nadšením prepadne vášni pre nosework.

Nejde o tvrdú nudnú drinu, podstatné v tréningu je množstvo hier, ktoré zábavnou formou človeka a jeho psa posunú k úspechom.

Čo vlastne pes hľadá?

V USA sú to prírodné silice sladkej brezy, anízu, klinčeka… V Čechách kvôli ľahkej dostupnosti v klube noseworku určili ako cieľové pachy škoricu a pomarančovú kôru. Keďže breza v Európe dostupná nie je, budeme využívať silice klinčeka, anízu, mäty i škoricu, aby slovenské noseworkové tímy v prípade záujmu mohli trénovať či skladať skúšky aj v ČR.

Kde a ako pes pachy hľadá?

 • základom je rozlišovanie pachu: je možné medzi rovnakými predmetmi, z ktorých jeden obsahuje hľadaný pach, medzi ľuďmi, rôznymi predmetmi vo viditeľne ohraničenom priestore
 • po zvládnutí základu prichádzajú na rad rôzne noseworkové elementy / prvky určované rozličným prostredím:
 1. kontajnéry / rôzne predmety: krabice, batožina, a podobne…
 2. iteriéry / vnútorné priestory budov – obytné miestnosti, sklady, predajne, dielne, garáže…
 3. exteriéry / vonkajšie priestory – dvory, ihriská, parkoviská, ulice, trávniky, záhrady, parky, nábrežia,skládky, lúky…
 4. vozidlá – osobné či nákladné autá, hospodárske stroje, motocykle…

Pes, ktorý zvládne jeden zdroj jedného pachu, sa učí vyhľadávať ďalšie pachy, viac úkrytov naraz, zvyšuje sa náročnosť prostredia, úkryty sú v rôznych výškach, dostupné i nedostupné…

Čo musí pes ovládať aby sa mohol venovať noseworku?

Vôbec nič, nepotrebuje k tréningu žiadny predchádzajúci výcvik, nevadí, ak nemá zvládnutú poslušnosť, či za sebou nejaký psí šport, nezáleží na veku, plemene, veľkosti či povahe…

 

Kurz „Nosework – základy“

 • 10-týždňový kurz
 • 50-minútové praktické lekcie raz týždenne
 • teoretická časť elektronickou formou
 • cena lekcie 10 eur (100 eur / kurz )
 • pred začatím kurzu do je nutné zaplatiť zálohu 40 eur
 • zbytok kurzovného 60 eur je nutné uhradiť do mesiaca od začatia kurzu
 • v prípade zrušenia účasti na kurze : záloha je vratná jedine v prípade, že sú čakajúci náhradníci, inak si účastník hľadá za seba náhradu sám
 • tréning hárajúcich súk je možný len individuálne – po dohode s trénerom
 • psi na tréningu musia byť bez príznakov infekčných ochorení, s platným očkovaním (očkovací preukaz alebo europas)
 • v týždni pred začatím kurzu dostane účastník mailom potrebné technické informácie k výbave na tréningu

prihlasovanie:

Prihláška – kurzy 2017 

termín začiatku, či možnosti okamžitého prihlásenia sa na kurz vám upresníme mailom, kontaktujte nás:

Anna Lacková : rainbowhill.sk@gmail.com

 

Pridaj komentár