kurz „Reaktívny pes“

Reaktívny pes Čo rozumieme pod pojmom reaktivita psa? Správanie, ktoré majiteľ považuje napríklad za nebezpečné či nevhodné, obťažujúce, nezlučiteľné s bežným životným štýlom, či s očakávaniami v tréningu… Reaktívny pes môže mať obrovskú škálu prejavov správania – strach, apatia, neschopnosť vnímať majiteľa v preňho rušivom prostredí, agresivita na psov či ľudí, prípadne nadmerná hyperaktivita, atď… Toto správanie psa majiteľovi prináša … Read More